Aktualności

Poznaj dziedzictwo kulturowe Lublina

Europejskie Dni Dziedzictwa to wydarzenie mające na celu promocję dziedzictwa kulturowego Europy. Co roku we wrześniu, państwa-członkowie Rady Europy udostępniają dla szerokiej publiczności zabytki i miejsca kultury, przygotowują różnego rodzaju wydarzenia, dzięki którym mieszkańcy mogą poznać dziedzictwo kulturowe regionu, w którym żyją. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Niepodległa dla wszystkich”. Lublin również włącza się w obchody EDD.

Dzięki prelekcji (14 września) i wystawie zorganizowanej przez Filię nr 29 MBP („Ulica Narutowicza, dawna Namiestnikowska, w czasach walki o niepodległość”) mamy możliwość poznania historii ulicy Narutowicza.

W Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w dniach 7-30 września zobaczymy dwie wystawy. Pierwsza („Zawód rzemieślnik. Ja tutaj pracuję. Wystawa fotografii Jakuba Szymańskiego”) ukazuje potrety właścicieli lubelskich zakładów rzemieśliczych. Druga („Pszczelarz-Europejczyk z Zemborzyc”) związana jest ze Stanisławem Jasińskim – nestorem pszczelarstwa.

Prelekcja Obiekty sakralne Lublina – wielowyznaniowa historia miasta” pozwoli poznać miejsca związane z różnymi wyznaniami obecnymi w Lublinie na przestrzeni lat. Biblioteka Na Poziomie, Filia nr 40 MBP organizuje również warsztaty dla grup szkolnych, dzięki którym uczniowie poznają podobieństwa i różnice między religiami oraz ich związek z historią Lublina. Będzie również możliwość zobaczenia wystawy fotokolaży Patryka Pawluczuka „Lublin stary i nowy” - zestawia ona stare fotografie miasta ze współczesnymi, wykonanymi w tych samych miejscach.(8-16 września)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II zaprasza na wystawę o Hance Ordonówce „Ordonka”(7-30 września). Przybliży nam jej postać i życiorys.

W Zespole Szkół Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego mamy okazję odwiedzić wystawę Eugeniusz Kwiatkowski i początki COP na Lubelszczyźnie” (7-30 września). W poniedziałek 10 września o godz. 10.00 odbędzie się prelekcja dr Ilony Skibińskiej-Fabrowskiej oraz konkurs opracowany w lubelskim Oddziale Okręgowym NBP.

Państwowe Muzeum na Majdanku w ramach EDD organizuje warsztaty „Ruch oporu oraz konspiracja w opisach Jerzego Kwiatkowskiego” (8 września). Podczas nich zapoznamy się ze sztuką obozową tworzoną przez więźniów, poznamy historię obiektu. Muzeum zaprasza również do udziału w grze terenowej „Ruch oporu we wspomnieniach Jerzego Kwiatkowskiego” (15 września). Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.

Muzeum Lubelskie zaprasza do bezpłatnych odwiedzin oddziałów – Dworek Wincentego Pola (8 września – 10.00-16.00), Muzeum Józefa Czechowicza (9 września – 10-16.00), Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” (15 września – 10.00-16.00), Muzeum Historii Miasta Lublina (16 września – 10.00-16.00). Jest również możliwość odwiedzenia Pałacu Lubomirskich (9 oraz 16 września o godz. 15.00).

W filii nr 28 MBP odbędą się dwie wystawy (8-16 września). Pierwsza „Drogi do niepodległości” zaprezentuje zbiory książkowe o tematyce niepodległościowej, druga „100 lat odzyskania niepodległości” to prace plastyczne uczniów klas IV-VI SP nr 22.

Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” przygotowało cykl wykładów Spotkania w Synagodze Chewra Nosim. Dnia 16 września o 17.00 odbędzie się wykład inaugurujący, podczas którego zostaniemy wprowadzeni w tematykę tradycji i obrzędów judaizmu.

Centrum Spotkania Kultur w ramach EDD (9 września, godz. 11.00) zaprasza na oprowadzanie architektoniczne po budynku oraz spotkanie z pszczelarzem w Miejskiej Pasiece Artystycznej na dachu.
 

Szczegółowe informacje na temat lubelskich wydarzeń w ramach EDD można uzyskać na stronie: edd.nid.pl

EDD w województwie lubelskim: lubelskietravel.pl

 

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.