Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane „RODO”. Wobec powyższego Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Więcej w "Polityce Prywatności"

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »

Rozumiem

Kiedy planujesz nas odwiedzić ?

Od Do

Judaica / Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Dawna dzielnica żydowska

Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Dawna dzielnica żydowska

Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Na kamiennym graniastosłupie przy Placu Zamkowym znajduje się tablica przedstawiająca plan dawnej dzielnicy żydowskiej. Główną jej osią była centralnie położona ulica Szeroka, która wiodła wzdłuż obecnego Placu Zamkowego. Stały przy niej bożnice i okazałe kamienice. Każdego dnia oprócz szabatu pracowały warsztaty, dzieci kształciły się i bawiły, robiono zakupy i sprzedawano, toczyło się normalne życie. 

W 1941 roku okupanci niemieccy podjęli decyzję o utworzeniu na tym terenie getta. Jego likwidacja w 1942 roku wiązała się z niemal całkowitym wyburzeniem zabudowań, a ludność wyznania mojżeszowego została wymordowana głównie w obozach zagłady na terenie Lubelszczyzny.