Dodaj do mojej trasy Usuń z mojej trasy

Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Dawny kompleks synagogalny

Największa synagoga w Lublinie stała u podnóża Wzgórza Zamkowego, od strony północnej, w miejscu gdzie obecnie przebiega dwujezdniowa aleja Tysiąclecia. Synagogę Maharszala zwaną też Wielką, zaczęto budować w 1567 roku. Została nazwana na cześć rabina Szlomo Lurii, który nosił przydomek Maharszal-Szul. Niedługo później została do niej dobudowana kolejna, mniejsza synagoga zwana Maharama oraz bożnica Szywe Kryjem. Bożnicę kilkakrotnie przebudowywano, po raz pierwszy kiedy została poważnie uszkodzona w wyniku najazdu kozacko-moskiewskiego w 1655 roku.

W latach 1855-1862 budynek synagogi został odbudowan, po wcześniejszym zawaleniu. Był zbudowan na planie nieregularnego prostokąta. Dominujący w bryle wydłużony prostopadłościan pokryto trójspadowym dachem. Światynia była obudowana tzw. babińcami. Budowla była dwukondygnacyjna, posiadała też poddasze i piwnice.

Cały kopleks synagogalny usytuowany był przy nieistniejącej już ulicy Jatecznej.

 Zespół synagogalny został zburzony przez Niemców w 1942 roku po likwidacji getta.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.