Bobolanum

Bobolanum

Budynek został wzniesiony w latach 1922-1923 według projektu lubelskiego architekta Ignacego Kędzierskiego.

W 1926 roku, kilka lat po założeniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jezuici założyli w gmachu Wydział Teologiczny tzw. Kolegium Bobolanum. W 1929 roku uczelnia otrzymała prawa państwowe, umożliwiała zdobywanie stopni naukowych. Kształcili się w niej zarówno klerycy jezuiccy jak i przedstawiciele innych zakonów. Część studentów pochodziła z Niemiec, Rumunii i Łotwy.

W 1939 roku budynek przejęło wojsko niemieckie zamieniając go w szpital.

Po wojnie jezuici wrócili do budynku. W 1951roku przenieśli się do Warszawy.

W budynku pozostał szpital wojskowy, który funkcjonuje do dziś.

Domek kata - dawna szubienica

Domek kata - dawna szubienica

Stojąca przy ulicy Długosza niewielka budowla o charakterystycznym ośmiobocznym kształcie i namiotowym dachu ma niezwykle ciekawą historię. Przez kilkaset lat odbywały się w niej egzekucje, budynek bowiem pełnił funkcję szubienicy.

Drewniany budynek postawiono w 1468 roku a następnie w 1595 roku przekształcono w murowaną budowlę. Szubienica jest widoczna na miedziorycie Hohenberga i Brauna z 1618 roku, przedstawiającego widok Lublina.

W połowie wysokości budynku była zamontowana szubienica a pod nią zapadnia.

Skazańcy prowadzeni byli w kondukcie od strony Bramy Krakowskiej. Przy kościele pw. św. Krzyża skazańcom udzielane były święte sakramenty a przy kapliczce Bożej Męki (na rogu Parku Saskiego) mogli się ostatni raz pomodlić. Za organizację konduktu i samą egzekucję odpowiadał kat miejski wraz ze swoimi pomocnikami zwanymi hyclami. Zwykle na drodze konduktu ustawiali się mieszkańcy miasta, którzy krzycząc często obrzucali skazanych błotem i kamieniami.                                    

W 1809 roku w czasie zaboru austriackiego, budynek został przekształcony, urządzono w nim prochownię.

Dziś budynek jest w rękach prywatnych i służy jako… mieszkanie.

Dworek Wincentego Pola

Dworek Wincentego Pola


fot. Piotr Maciuk

W położonym na Wzgórzu Białkowskim budynku od 1972 roku mieści się muzeum, w którym zgromadzono eksponaty związane z życiem i działalnością, urodzonego w Lublinie Wincentego Pola. Ten wybitny poeta a jednocześnie zasłużony podróżnik i geograf pozostawił po sobie liczne zapiski, fotografie a także imponującą kolekcję globusów.

Budynek ma bryłę typowego polskiego dworu. Parterowy z gankiem wspartym na toskańskich kolumnach, pokryty dachem naczółkowym.

Budynek wybudowany został w XVIII wieku w podlubelskim majątku Firlejowszczyzna. W 1804 roku właścicielem dworku został Franciszek Ksawery Pohl, ojciec Wincentego Pola. Dworek kilka razy zmieniał właścicieli. W latach 1969-1972 dworek rozebrano i przeniesiono w miejsce gdzie stoi do dzisiaj.

Filia Muzeum Literackiego w Lublinie
Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie
ul. Kalinowszczyzna 13
20-129 Lublin
tel. 81 747 24 13
www.muzeumlubelskie.pl
dworekpola@muzeumlubelskie.pl
 

Obiekt dostępny do zwiedzania z Kartą Turysty.

Dworzec kolejowy

Dworzec kolejowy

W 1877 r. otwarto linię kolejową, łączącą Lublin z Warszawą i Kowlem, nazywaną „Koleją Nadwiślańską”. Warto dodać, że czas przejazdu pociągu z Warszawy do Lublina trwał 7 godzin. Lokalizację lubelskiego dworca z dala od śródmieścia, na przemysłowych terenach wsi Bronowice, wskazał inżynier gubernialny Feliks Łodzia Bieczyński.

W 1877 r. w Lublinie powstał jeden z najbardziej okazałych dworców na całej trasie, projektu architekta W. Lanciego. Wzniesiony w stylu urzędowo-carskim dworzec przebudowano w l. 20. XX w. w stylu eklektycznym.

Obecny wygląd budynku jest wynikiem szeregu kolejnych remontów przeprowadzonych w XX w.

Budynek dworca wpisany jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

Kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych

Kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych

Murowany kościół przy Trakcie Lwowskim wybudowano w latach 1635–1649 w miejscu drewnianej świątyni pw. św. Wawrzyńca.

Kościół posiada cechy renesansu lubelskiego. Jest jednonawowy, orientowany, z węższym od nawy, półkoliście zamkniętym prezbiterium przyległym od wschodu.
Usytuowany obok budynek klasztorny oo. franciszkanów wzniesiono na palach dębowych pod koniec XVII w. Po opuszczeniu klasztoru przez lubelskich franciszkanów w 1817 r., budynek przekształcono na magazyn i szpital wojskowy. W 1. połowie XIX wieku, po wykupieniu zabudowań przez Antoniego Domańskiego, mieściła się tu fabryka sukna, a następnie fabryka mydeł i świec. W 1927 roku – kolejny właściciel – Żyd Tadeusz Weisberg, po przejściu na katolicyzm ofiarował zabudowania klasztorne salezjanom.

Podczas prac remontowych w 1. poł. XX w. świątynię podzielono na trzy kondygnacje. Taki kształt zachowała do dzisiaj.

Posłuchaj o kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Kościół pw. św. Agnieszki

Kościół pw. św. Agnieszki

Kościół wzniesiono w 1. połowie XVII wieku przy Trakcie Lwowskim z przeznaczeniem dla zakonu augustianów.  Po zniszczeniach związanych z najazdami szwedzkimi został odbudowany w 2. połowie XVII w.

Jest to świątynia trójnawowa, nieorientowana, z niewielkim, zamkniętym półkoliście prezbiterium. Posiada typowe dla renesansu lubelskiego sklepienie kolebkowe z lunetami ozdobione sztukateriami. Podobną dekorację odnajdziemy w zakrystii oraz w klasztornym refektarzu. Charakterystyczna dla typu lubelskiego fasada jest zwrócona w stronę miasta.
Znajdująca się wewnątrz kościoła polichromia pochodzi z 1899 r. (odnowiona w l. 60. XX wieku). W wykonanym z drewna dębowego barokowym ołtarzu głównym znajduje się XVIII-wieczny obraz przedstawiający św. Augustyna ze św. Moniką i Matką Bożą Pocieszenia oraz obraz św. Agnieszki – patronki kościoła.

Posłuchaj o kościele pw. św. Agnieszki

Kościół pw. św. Eliasza Proroka

Kościół pw. św. Eliasza Proroka

Położony na wzgórzu kościół, został wzniesiony przez karmelitów trzewiczkowych w połowie XVIII wieku, w miejscu drewnianej kaplicy. Autorem projektu był Paweł Antoni Fontana, architekt rodziny Sanguszków.

 W 1835 roku, kościół przeszedł w ręce ojców bonifratrów, którzy założyli tu szpital pw. św. Jana Bożego, działający do dnia dzisiejszego. W 1969 roku do kościoła powrócili karmelici.

Kościół został wybudowany w stylu późnego baroku. Fasada świątyni jest dwukondygnacyjna, jednoosiowa. Nad prostokątnym portalem znajduje się okno. Do kościoła przylega dzwonnica z jednym dzwonem, która posiada pilastry i gzymsy.

Kościół posiada rokokowy ołtarz główny, rzeźbioną ambonę oraz zabytkowe organy.

U stóp wzgórza znajduje się kapliczka z figurą Matki Bożej a obok kościoła, Krzyż Powstańca z 1863 roku.

Kościół pw. Świętego Krzyża (tzw. akademicki)

Kościół pw. Świętego Krzyża (tzw. akademicki)

Położony na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego kościół pw. Świętego Krzyża powstał w  XIV wieku. Z powstaniem kościoła związana jest legenda, według której gdański kupiec Henryk próbował ukraść relikwie Krzyża Świętego, przechowywane w kościele  oo. dominikanów. Pod osłoną nocy chciał wywieźć relikwię z miasta, ale już poza murami miejskimi woły stanęły i nie chciały dalej ciągnąć wozu. Przerażony Henryk zawrócił do miasta, oddał relikwię a następnie ufundował w miejscu cudownego zdarzenia  kościół – pierwotnie drewniany, później murowany w stylu renesansu. 

Pod koniec XVII w. świątynia została przejęta przez dominikanów obserwantów, którzy wybudowali przy niej klasztor. W XIX wieku kościół był użytkowany m. in. jako koszarowy magazyn, stopniowo popadał w ruinę. W czasach II Rzeczpospolitej, podczas przebudowy związanej  z przystosowaniem całego kompleksu do potrzeb uczelni, przeprowadzono remont świątyni  z częściowym zachowaniem renesansowych cech bryły budynku, natomiast  wnętrze  nabrało surowego klimatu świątyń z pierwszych wieków chrześcijaństwa.

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej, jest jednym z największych i najpiękniejszych skansenów w Polsce. W muzeum prezentowane są zabytki charakterystyczne dla wiosek z różnych części Regionu Lubelskiego. Klimatu dodają uprawy rolne i ogrodnicze oraz zwierzęta hodowlane w tym: konie, kozy, kury, gęsi i kaczki.

Szczególną atrakcją lubelskiego skansenu są ekspozycje dwóch zespołów sakralnych: rzymskokatolickiego z XVII-wiecznym kościołem z Matczyna, oraz greckokatolickiego z XVIII-wieczną cerkwią z Tarnoszyna. Obydwie świątynie ciągle pełnią funkcje sakralne. Sektor dworski z okazałym XVIII-wiecznym dworem z Żyrzyna, bramą z Łańcuchowa oraz zespołem folwarcznym z czworakami z Brusa Starego to kolejny urokliwy zakątek skansenu. W miasteczku prowincjonalnym Europy Środkowej można zobaczyć wiernie zrekonstruowane budynki m.in.: ratusz z Głuska, areszt z Samoklęsk czy restaurację z Zemborzyc.

Malowniczo położone, klimatyczne Muzeum Wsi Lubelskiej jest doceniane przez artystów, fotografików i filmowców. Kręcono tu sceny do takich filmów jak: "Bitwa Warszawska", "Wołyń", "Błękitna Armia" czy "Korona Królów".

al. Warszawska 96
20-824 Lublin
+48 81 533 85 13  
+48 81 533 31 37
www.skansen.lublin.pl
skansen@skansen.lublin.pl

Obiekt dostępny do zwiedzania z Kartą Turysty.


 

Ogród Botaniczny UMCS

Ogród Botaniczny UMCS

Ogród Botaniczny, położony jest w urozmaiconym terenie, wśród piętrzących się naturalnych lessowych wąwozów, wijącej się między nimi rzeki Czechówki oraz stawami, należy do ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Lublina i turystów. Dobre gleby i zróżnicowany mikroklimat stanowią właściwe warunki ekologiczne dla dużej bioróżnorodności roślin.

W Ogrodzie znajdują się rośliny pochodzące z różnych stref klimatycznych. Kolekcje ogrodowe liczą ponad 1600 gatunków drzew i krzewów, ponad 3300 roślin zielnych rosnących w gruncie oraz ok. 1600 gatunków roślin szklarniowych.

Sławinek - niegdyś nieduży folwark - ma też bogatą historię. Istniejący na terenie Ogrodu zrekonstruowany szlachecki dworek należał w drugiej połowie XVIII wieku do Jana Nepomucena Kościuszki, stryja Tadeusza, który niejednokrotnie tu gościł.

Kontakt:
ul. Sławinkowska 3
20-810 Lublin
e-mail: botanik@hektor.umcs.lublin.pl
www.garden.umcs.lublin.pl
 

Obiekt dostępny do zwiedzania z Kartą Turysty.


 

Zalew Zemborzycki

Zalew Zemborzycki

Zalew Zemborzycki nazywany czasem „lubelskim morzem” leży na terenach zalewowych wsi Zemborzyce. Jest zasilany przez rzekę Bystrzyca. Zbiornik powstawał w latach 1970-1974 przy dużym udziale mieszkańców Lublina w ramach tzw. czynu społecznego.

Zalew Zemborzycki obecnie stanowi doskonałe miejsce rekreacji dla lublinian oraz przyjeżdżających do miasta turystów.

Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa pozwala na uprawianie wielu sportów. Do dyspozycji rowerzystów wybudowano trasę biegnącą wzdłuż linii brzegowej zbiornika. Z centrum Lublina nad Zalew można dojechać wydzieloną ścieżką rowerową, która biegnie wzdłuż Bystrzycy. Nad Zalewem Zemborzyckim znajduje się stacja systemu wypożyczalni rowerów miejskich.

Wyznaczone trasy znajdą także osoby uprawiające jogging, nordic walking oraz narciarstwo biegowe.

Wodniaków zadowoli kompleks basenów Słoneczny Wrotków (otwarty w sezonie letnim), wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz jeden z pierwszych torów w Polsce do jazdy na nartach wodnych. Zalew Zemborzycki to także raj dla wędkarzy. Najliczniej występującą rybą w akwenie jest leszcz ale są tu też płocie, okonie, amury, karpie a także drapieżniki takie jak szczupak, sandacz czy sum.

W sezonie letnim w rejonie Zalewu Zemborzyckiego funkcjonują obiekty gastronomiczne.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.