Od 25 maja 2018 r. w Polsce stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane „RODO”. Wobec powyższego Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Więcej w "Polityce Prywatności"

Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »

Rozumiem

Kiedy planujesz nas odwiedzić ?

Od Do

Szlaki / Szlak Pamięci Żydów Lubelskich

Szlak Pamięci Żydów Lubelskich

 Liczba przystanków: 12, Szacowany czas przejścia: 2 - 4 godz.

Lublin należy do tych miast Polski, w których przez stulecia mogła rozwijać się swobodnie kultura hebrajska. Bujny rozkwit nauk judaistycznych spowodował, że określano je mianem "Jerozolimy Królestwa Polskiego" oraz "żydowskim Oxfordem". Pierwsze wzmianki o Żydach w Lublinie pochodzą z 2. poł. XV wieku; prawdopodobnie istniała już wtedy gmina żydowska. To w Lublinie w XVIII w. urodził się, nauczał i został pochowany Jakub Izaak Horowic – jeden ze współtwórców chasydyzmu polskiego, zwany Widzącym z Lublina. Miasto rozsławił na całym świecie wywodzący się z Lubelszczyzny laureat literackiej nagrody Nobla -  Izaak Bashevis Singer,  który w jednej ze swoich głośnych powieści pt. "Sztukmistrz z Lublina" ukazał losy żydowskiego bohatera w XIX-wiecznych realiach. Głównym centrum osadniczym, religijnym i polityczno-administracyjnym lubelskich Żydów były okolice Zamku Lubelskiego, wraz z częścią Starego Miasta. Eksterminacja narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej wraz z likwidacją całych dzielnic z synagogami i kirkutami sprawiły, że do dzisiaj zachowała się tylko część obiektów świadczących o codziennym życiu, kulturze i obyczajach lubelskich Żydów. Są one bogato zaprezentowane na poszczególnych szlakowych przystankach.

 1. Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Dawna dzielnica żydowska
 2. Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Wzgórze Zamkowe
 3. Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Widzący z Lublina
 4. Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Dawny kompleks synagogalny
 5. Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Stary Kirkut
 6. Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Nowy Cmentarz Żydowski
 7. Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Jeszywas Chachmej Lublin
 8. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawny szpital żydowski
 9. Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Pomnik Ofiar Getta
 10. Szlak Pamięci Żydów Lubelskich - Dawna siedziba Komitetu Żydów w Polsce
 11. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawna Plebania (dawny żydowski dom sierot)
 12. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Brama Grodzka