Szlak Wielokulturowy

Liczba przystanków: 13, Szacowany czas przejścia: 2 - 4 godz.

Położenie Lublina na pograniczu kulturowym wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa, a także na ważnych szlakach handlowych, które istniały tu już we wczesnym średniowieczu, sprawiło, że przez wieki miasto odznaczało się wielokulturowością. Jego mieszkańcy wyznawali różne religie, a znaczna ich część posługiwała się odmiennymi językami. W społeczeństwo Lublina wtopili się Rusini, Niemcy, Żydzi, Ormianie, Turcy a także Francuzi, Szkoci, Grecy, Holendrzy i Anglicy. Znaczącą rolę w kulturowym krajobrazie Lublina odegrali Włosi, którzy będąc katolikami łatwo się polonizowali; część z nich, należąca do cechu muratorów, pozostawiła dzieła swoich umysłów i rąk widoczne w wystroju architektonicznym kilku kościołów, zwłaszcza tych reprezentujących styl renesansu lubelskiego oraz baroku. Na przełomie XVII/XVIII w. rozkwit przeżywała społeczność Rusinów, która mieszkała tu od średniowiecza. W 1588 r. powstało w Lublinie bractwo cerkiewne. Odsetek ludności prawosławnej zwiększył się w czasie utraty niepodległości Polski i zaboru rosyjskiego. Zaborcy ograniczali jednocześnie prawa unitów, którzy mieli tu własną parafię po zawarciu Unii Brzeskiej w 1596 r. W lubelskim grodzie stawiano też zbory kalwińskie w okresie reformacji. Protestanci zaczęli odgrywać znaczniejszą rolę w okresie nasilonego rozwoju przemysłu na przełomie XIX i XX w. Obok Polaków, najliczniej reprezentujących mieszkańców Lublina, byli również Żydzi, którzy już na początku XVI w. zaczęli tworzyć własną dzielnicę na Podzamczu. Przez stulecia, aż do dokonanej przez hitlerowskich najeźdźców tragicznej zagłady w czasie II wojny światowej,  społeczność żydowska wnosiła bardzo duży wkład w gospodarczy i duchowy rozwój Lublina. 

Szlak Wielokulturowy umożliwia poznanie najważniejszych miejsc i obiektów, które świadczą o tradycyjnej otwartości i tolerancji lublinian wobec różnych religii oraz odmiennych idei społecznych, wywodzących się ze wspólnego dziedzictwa europejskiego, a także pozaeuropejskiego. Zapraszamy na wspaniałą, barwną i pobudzającą wyobraźnię wędrówkę w przeszłość!

 1. Szlak Wielokulturowy - Pomnik Unii Lubelskiej na Placu Litewskim
 2. Szlak Wielokulturowy - Zespół cmentarzy przy ul. Lipowej
 3. Szlak Wielokulturowy - Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Trójcy Świętej
 4. Szlak Wielokulturowy - Pałac Lubomirskich
 5. Szlak Wielokulturowy - Dawna cerkiew grecka
 6. Szlak Wielokulturowy - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów
 7. Szlak Wielokulturowy - Kościół pomisjonarski i seminarium duchowne
 8. Szlak Wielokulturowy - Rynek Starego Miasta
 9. Szlak Wielokulturowy - Brama Grodzka
 10. Szlak Wielokulturowy - Wzgórze Zamkowe
 11. Szlak Wielokulturowy - Dawny kompleks synagogalny
 12. Szlak Wielokulturowy - Cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego
 13. Szlak Wielokulturowy - Wzgórze Czwartek

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.