Bł. ks. Stanisława Mysakowskiego

Znaki: niebieskie; Dystans: 4,5 km

Szlak leży na Wyżynie Lubelskiej w granicach Miasta Lublin, wcześniej w granicach wsi królewskiej Zemborzyce założonej w 1364 r. Rozpoczyna się przy ul. Krężnickiej na końcowym przystanku linii autobusu nr 8, dalej zaś biegnie przez most na rzece Nędznicy i wchodzi w las Rudki, który cechuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu leśnego od lasu bagiennego po las wydmowy. Następnie przebiega przez miejsce, na którym dawniej stał dom rekolekcyjny fundacji księdza Mysakowskiego. Ostatnim świadkiem istnienia tej budowki jest jedyny ocalały krzyż. Następnie znaki szlakowe wiodą bliżej ściany lasu omijając tereny podmokłe, by ostatecznie przejść przez most na rzece Bystrzycy i osiągnąć przystanek końcowy linii autubusu nr 25 na granicy Lublina i Prawiednik. Serdecznie zapraszamy na spacer tą piękną ścieżką łączącą sacrum, przyrodę i historię!

Ksiądz Stanisław Mysakowski urodził się 14 września 1896 roku w Wojsławicach. Jego działalność duszpasterska i społeczna koncentrowała się na pracy wychowawczej wśród robotniczej młodzieży i pomocy dla bezrobotnych. W czasie niemieckiej okupacji został aresztowany 17 listopada 1939 roku i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie do Dachau, gdzie został zamordowany. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej odprawionej przez papieża Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku został zaliczony w poczet błogosławionych.

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.