Wielokulturowy Lublin

24.05.2019 - 26.05.2019

Festiwal różnorodności kulturowej współczesnego Lublina. Promuje tolerancję i dialog międzykulturowy poprzez działania o charakterze edukacyjnym i kulturotwórczym o wysokiej wartości artystycznej. Zamiarem organizatorów jest by prezentacje wpłynęły na poprawę jakości więzi społecznych i przełamały istniejące stereotypy. Spotkania dadzą mieszkańcom Lublina możliwość dostrzeżenia obecności w naszym mieście innych kultur i obyczajów, odmiennych tradycji wyznaniowych i religijnych. Ukazując ich żywotność oraz wkład w dzisiejsze życie kulturalne miasta, organizatorzy chcą podkreślić wartość i znaczenie tych różnorodności, które pozwalają określać Lublin mianem miasta wielokulturowego.

Więcej informacji...

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.