Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2018

19.07.2018 - 15.09.2018

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 19 lipca 2018 r. rusza kolejna edycja konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2018”. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych. Zgłoszone propozycje zostaną poddane ocenie Kapituły, do której zaproszeni zostaną eksperci z zakresu promocji i turystyki oraz Internautów.

Laureaci trzech pierwszych miejsc w konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego ‘2018” otrzymają rekomendację LROT do etapu ogólnopolskiego konkursu „Najlepszy Produkt Turystyczny – CETRYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej”, który przeprowadzi Polska Organizacja Turystyczna. Zwycięzcy etapu regionalnego otrzymają również nagrody rzeczowe oraz zostaną objęci działaniami promocyjnym prowadzonymi przez LROT.

Kapituła zgłosi jednego laureata etapu regionalnego do ogólnopolskiego konkursu internetowego, w którym to Internauci będą głosowali na najlepszy produkt turystyczny. Ponadto wszystkie produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem POT (w tym Certyfikat Internautów) zostaną włączone w wybrane działania promocyjne prowadzone przez POT w szczególności na rynku krajowym. Nagrodą główną dla zdobywcy Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej  jest  kampania promocyjna o zasięgu ogólnopolskim.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do dnia 15 września 2018 r. Więcej informacji na www.lrot.pl

Moja trasa

Funkcja „Moja trasa” pozwoli Ci w prosty i wygodny sposób zaplanować pobyt w Lublinie. Kliknij i dowiedz się więcej.