21-05-20
24-05-20

W 2008 roku Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Instytut Filologii Polskiej KUL zorganizowały w Lublinie pierwszą edycję Festiwalu. Lublin ze swoją atmosferą i tradycją stanowi wyjątkowe miejsce do rozmów o poezji, spotkań z poetami, ale też do przeprowadzania różnorodnych działań społeczno-artystycznych popularyzujących poezję. Wyjątkowo, tegoroczna edycja festiwalu odbędzie się w przestrzeni wirtualnej. 

Więcej informacji...