ul. Krakowskie Przedmieście 52
20-002 Lublin

tel. +48 81 743 74 38
www.galeriaprospero.pl
info@galeriaprospero.pl