03-10-20
07-11-20

Ważne rocznice, upamiętnione przez naród, podtrzymują jego ducha, wzmacniają więzi i budują świadomość przynależności do konkretnej wspólnoty ludzi. Muzeum Narodowe w Lublinie zaprasza na cykl wykładów online, które będą poświęcone zarówno wielkim jubileuszom, przypadającym w 2020 roku, jak również zbiorom Muzeum, które korelują z tematyką niepodległościową.

Więcej informacji na: mnwl.pl