12-04-22
20-05-22

Tradycja Muzeum KUL sięga już 90 lat. Tym razem na wystawie czasowej zaprezentowane zostaną obiekty, które w ostatnim czasie poddano działaniom konserwatorskim.

Więcej informacji...