Instytucje

WOK od ponad 50 lat wspiera lokalne inicjatywy i działania na rzecz kultury w całym naszym regionie. Organizuje seminaria, szkolenia, konkursy, przeglądy, festiwale, promuje amatorską twórczość artystyczną. Realizuje zadania w zakresie tetaru, muzyki, plastyki, folkloru, kultury żywego słowa.   ul. Dolna Panny Marii 320-010 Lublin tel. +48 81 532 42 07/08/09fax +48 81 532 37 75www.wok.lublin.plwok@wok.lublin.pl ...