Liczba przystanków: 13; długość szlaku: 3,5 km; szacowany czas przejścia: 2-4 godz.

Lublin należy do tych miast Polski, w których przez stulecia mogła rozwijać się swobodnie kultura hebrajska. Bujny rozkwit nauk judaistycznych spowodował, że określano je mianem "Jerozolimy Królestwa Polskiego" oraz "żydowskim Oxfordem". Pierwsze wzmianki o Żydach w Lublinie pochodzą z 2. poł. XV wieku. Prawdopodobnie już wtedy istniała gmina żydowska. To w Lublinie w XVIII w. urodził się, nauczał i został pochowany Jakub Izaak Horowic – jeden ze współtwórców chasydyzmu polskiego, zwany "Widzącym z Lublina". Miasto rozsławił na całym świecie, związany z Lubelszczyzną laureat literackiej nagrody Nobla -  Izaak Bashevis Singer,  który w jednej ze swoich głośnych powieści pt. "Sztukmistrz z Lublina" ukazał losy żydowskiego bohatera w XIX-wiecznych realiach. Głównym centrum osadniczym, religijnym i polityczno-administracyjnym lubelskich Żydów były okolice Zamku Lubelskiego, wraz z częścią Starego Miasta. Eksterminacja narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej wraz z likwidacją całych dzielnic z synagogami i kirkutami sprawiły, że do dzisiaj zachowała się tylko część obiektów świadczących o codziennym życiu, kulturze i obyczajach lubelskich Żydów.

 

 1. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawna dzielnica żydowska
 2. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Widzący z Lublina
 3. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Wzgórze Zamkowe
 4. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawny kompleks synagogalny
 5. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Stary Kirkut
 6. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Nowy Cmentarz Żydowski
 7. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Jeszywas Chachmej Lublin
 8. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawny szpital żydowski
 9. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Bożnica Chewra Nosim
 10. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Pomnik Ofiar Getta
 11. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawna siedziba Centralnego Komitetu Żydów Polskich w Lublinie
 12. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawna Plebania
 13. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Brama Grodzka