Śródmieście

W 1786 roku został wzniesiony przez kupców greckich kościół greckokatolicki dla społeczności prawosławnej w Lublinie. Potrzeba wybudowania nowej świątyni związana była z przekazaniem unitom cerkwi prawosławnej na ulicy Ruskiej. Lubelska parafia prawosławna podlegała pod zwierzchnictwo Patriarchy Konstantynopola jednak jej mała społeczność nie była w stanie wspierać nowej świątyni finansowo w konsekwencji zaczęła ona popadać w ruinę. ...

Ogród Miejski zwany Saskim został założony w 1837 roku, na gruntach należących wcześniej do dominikanów obserwantów. Zajmuje powierzchnię 13 ha. Projektantem ogrodu był inżynier gubernialny Feliks Łodzia-Bieczyński, którego wspierał Piotr Vernier, ogrodnik książąt Czartoryskich. W parku posadzono wówczas ponad 300 gatunków drzew, krzewów i kwiatów. W późniejszym okresie powstały m.in. staw, klomb z termometrem i barometrem, zegar słoneczny oraz wysokie ogrodzenie. Wówczas park zaczęto zamykać na noc a porządku pilnował odźwierny. ...

Okazały, klasycystyczny gmach, jakim jest Dom Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został wybudowany w latach 1924-1933. Projektantem był major Wojska Polskiego Mieczysław Dobrzański. Ciekawostką jest fakt, że jako budulec wykorzystano cegłę pochodzącą z rozbiórki prawosławnego soboru pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, który niegdyś znajdował się na Placu Litewskim. Uroczyste otwarcie Domu Żołnierza, miało miejsce w 1933 roku. ...

Zespół cmentarzy przy ul. Lipowej w Lublinie to jedna z najstarszych oraz najcenniejszych nekropolii w kraju. Wiele nagrobków przedstawia najwyższy kunszt rzeźbiarski. Warto wymienić rzeźbę nagrobną upamiętniającą rodzinę Bobrowskich ze Snopkowa (z 1888 r.), dłuta wybitnego artysty - Bolesława Syrewicza. ...

Zbudowany w latach 1865-1867 w stylu eklektycznym gmach, stanowi replikę Hotelu Europejskiego w Warszawie. Projektantem był Ludwik Szamota. Lubelski hotel miał zawsze opinię bardzo eleganckiego, nowoczesnego, świetnie wyposażonego i znakomicie obsługiwanego obiektu. Na podstawie testamentu rodziny Michelsonów stał się własnością Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności. Po zniszczeniach II wojny światowej gmach odbudowano, zachowując jego dawny wygląd. ...

KUL jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najwcześniej powstałych uniwersytetów w Polsce. Został powołany w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który był jego  pierwszym rektorem. Uczelnia  swą siedzibę znalazła w dawnym klasztorze dominikanów obserwantów (przekształconym w czasach zaborów w koszary i znacznie przebudowanym).  Koszary (tzw. Świętokrzyskie - od wezwania kościoła) znajdowały się tutaj  do początku  lat 20. XX wieku, kiedy to budynki oddano w użytkowanie nowo powstałej uczelni, która mieści się tam do dziś. ...

Na rogu ulic Żołnierzy Niepodledłej i Ewangelickiej znajduje się największy we wschodniej Polsce zbór ewangelicko-augsburski. Parafia swoim zasięgiem obejmuje całe województwo lubelskie. ...

Budynek obecnego Ratusza powstał w wyniku przebudowy zespołu kościelno-klasztornego oo. Karmelitów, zniszczonego podczas pożaru w 1803 roku. Po pożarze zakonnicy przenieśli się do dawnego klasztoru szarytek przy ulicy Świętoduskiej a zniszczone zabudowania odkupił Urząd Miejski z zamiarem ulokowania tu siedziby władz miejskich. ...

Pałac Lubomirskich jest jednym z najciekawszych architektonicznie i historycznie budynków na Placu Litewskim. W XVI wieku w tym miejscu stał tu renesansowy dwór Firlejów o cechach architektury obronnej. W XVII wieku, posiadłość  należała do rodu Lubomirskich, którzy przebudowali budowlę według projektu znakomitego flamandzkiego architekta Tylmana z Gameren. Była to barokowa, jednopiętrowa budowla z wysokim dachem z lukarnami oraz narożnymi alkierzami. ...

Znajdujący się na Placu Litewskim Pomnik Unii Lubelskiej upamiętnia jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Lublina oraz Polski, Unię Polsko - Litewską z 1569 roku. Miejsce, w którym stanął pomnik nie jest przypadkowe. To właśnie tutaj obozowała szlachta litewska przybyła na sejm unijny. ...