ul. Leszczyńskiego 60
20-068 Lublin

tel. 504 915 501 
tel. 81 526 33 11
www.dagrasso.pl