Lubelski Ośrodek Informacji
Turystycznej i Kulturalnej
ul. Jezuicka 1/3
20-113 Lublin

tel. 81 532 44 12
lublintravel.pl
lubelskietravel.pl
info@loitik.eu