Jedna z dwóch bram posadowiona w dawnych murach obronnych, pierwotnie gotycka, obecnie obiekt w stylu klasycystycznym. Umożliwiała komunikację Starego Miasta z Podzamczem i była umowną granicą pomiędzy dzielnicą chrześcijańską a żydowską. Brama jest obecnie siedzibą Teatru NN - placówki, która dokumentuje m.in. obecność i działalność Żydów w Lublinie. Jest jednocześnie przystankiem nr 13 na Szlaku Pamięci Żydów Lubelskich.