Świątynia, zbudowana w 1786 r. przez prawosławnych kupców greckich, zachowała orientalną sylwetkę. W 2. poł. XIX w. cerkiew przejął prawosławny patriarchat moskiewski (przedtem należała do patriarchatu w Konstantynopolu). Do niedawna obiekt służył również grekokatolikom, czyli zwolennikom Unii Brzeskiej. Obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Jozafata.