Stojący pomiędzy ulicami: Krakowskie Przedmieście, Ewangelicką i Żołnierzy Niepodległej, jest jedyną tego typu czynną świątynią na Lubelszczyźnie. Klasycystyczny obiekt zbudowano w latach 1785-88 wg proj. F. A. Zylcherta, po uzyskaniu zgody wydanej przez króla Augusta Poniatowskiego. Wyposażenie kościoła pochodzi z nieistniejącego już zboru w Piaskach koło Lublina (zachowały się jego ruiny). Na uwagę zasługuje jeden z największych w Polsce i Europie zbiór blaszanych epitafiów trumiennych. Na przykościelnym cmentarzu stoją cenne nagrobki zasłużonych ewangelików.