Żeliwny obelisk, wystawiony w 1826 roku w celu upamiętnienia politycznego wydarzenia o znaczeniu europejskim, jakim było zawarcie w 1569 roku w Lublinie Unii Polsko-Litewskiej, zwanej Unią Lubelską. Przy pomniku znajduje się końcowy przystanek Jagiellońskiego Szlaku Unii Lubelskiej, który wiedzie z Zamku Lubelskiego.