Rynek Starego Miasta w Lublinie posiada dobrze zachowany pierwotny układ architektoniczny. Wokół placu rynkowego stoją okazałe kamienice, które wyznaczają cztery pierzeje. Ich właścicielami byli mieszczanie, nie tylko polskiego pochodzenia. Żyli tu również Niemcy, Żydzi, Włosi, Rusini, Ormianie, Grecy, Węgrzy, Francuzi i Szkoci. W stojącym na środku rynku Starym Ratuszu, który był od 1578 roku siedzibą Trybunału Koronnego, rezydowali w XVI-XVII wieku burmistrzowie, wśród których nie brakowało też osób z Włoch, Francji czy Niemiec. Przyglądając się gotyckiej, renesansowej, barokowej i klasycystycznej architekturze obiektów stojących w rynku oraz w jego pobliżu, można łatwo zauważyć wpływ wielu prądów artystycznych i kultur, które docierały do Lublina z całej Europy. Klasycystyczny wystrój architektoniczny nadał Trybunałowi Koronnemu wybitny architekt włoskiego pochodzenia Dominik Merlini.