Jeden z lessowych cyplów nad doliną Czechówki, najstarsze miejsce osadnicze Lublina, datowane na VI/VII wiek. U jego stóp znajduje się istniejące od kilkuset lat targowisko, obok którego wiódł szlak handlowy w kierunku Lwowa i Rusi. W X wieku patronował osadzie św. Mikołaj, opiekun kupców i handlarzy wspólny dla zachodniego i wschodniego Kościoła.

Stojący tu kościół parafialny pw. św. Mikołaja wzniesiono w XVI wieku.  Tradycja podaje, że  w tym miejscu istniała wcześniej  świątynia z 986 roku, której fundatorem miał być Mieszko I. Panorama ze Wzgórza Czwartek na Podzamcze, Stare Miasto i część śródmieścia pozwala na przyjrzenie się sylwetkom świeckich i sakralnych obiektów architektury, które współtworzą wielokulturową mozaikę Lublina. W zasięgu wzroku pozostają m. in.: cerkiew prawosławna, zamek z basztą i kaplicą pw. Trójcy Świętej, bramy: Grodzka i Krakowska, kościół oo. Dominikanów, Archikatedra i Wieża Trynitarska.