Na Wzgórzu Zamkowym ujawniono liczne ślady osadnictwa wczesnosłowiańskiego z VI-IX wieku. Najstarszymi zachowanymi obiektami dawnego zamku królewskiego są: wieża romańska z XIII wieku (tzw. donżon), pozostałości tzw. Baszty Żydowskiej z XIII wieku oraz kaplica pw. Trójcy Świętej z XIV wieku - z jedynymi w Polsce, zachowanymi w całości polichromiami rusko-bizantyńskimi. Są one najdobitniejszym symbolem wielokulturowości Lublina, jako miasta otwartego na wpływy zarówno wschodniej jak i zachodniej cywilizacji. Na Wzgórzu Zamkowym krzyżują się wszystkie szlaki turystyczne Lublina.