Niegdyś znajdował się tu kompleks trzech synagog - synagoga Maharszala, mniejsza synagoga Maharama oraz mała bożnica Szywe Kryjem. Mogło się tu modlić jednocześnie około 3 tysięcy Żydów. Kompleks synagogalny został zniszczony przez hitlerowców w 1942 roku. Miejsce upamiętnia obelisk i metalowa płaskorzeźba z wyobrażeniem Wielkiej Synagogi - Maharszalszul oraz tablica informująca o przebiegającym tędy Szlaku Pamięci Żydów Lubelskich.