Na bocznej ścianie domu przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 umieszczona jest tablica z brązu, która informuje czytającego o tej ofiarnej służebnicy Boga i ludzi: "W tym domu, 12.10.1879 r. urodziła się Kazimiera Wołowska, błogosławiona s. Marta od Jezusa Niepokalanka. Śmierć męczeńską poniosła z rąk niemieckiego okupanta 19.12.1942 r. w Słonimiu za ratowanie Żydów oraz działalność patriotyczną i charytatywną. Beatyfikowana przez Papieża Jana Pawła II 13.06.1999 r. w Warszawie, wśród 108 męczenników II wojny światowej. Anno Domini 2003."