Między ul. Radziwiłłowską a hotelem „Europa”, przed budynkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (dawny pałac Czartoryskich). Dominikanin prof. ojciec Mieczysław Albert Krąpiec – rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1970–83, wybitny filozof i teolog, był głównym twórcą lubelskiej szkoły filozoficznej oraz inicjatorem opracowania pierwszej polskiej dziesięciotomowej powszechnej encyklopedii filozofii. Był jednym z najwybitniejszych polskich filozofów, członkiem PAN i PAU. Funkcję rektora pełnił w trudnych latach panowania systemu komunistycznego w Polsce, kiedy uczelnia była zagrożona likwidacją. Prof. o. Krąpiec, dzięki swej trosce o wysoki poziom naukowy, wolność badań i autonomię, przyczynił się do rozsławienia KUL (jak również i Lublina) poza granicami Polski.