W kamienicy przy ul. Archidiakońskiej 7, w latach 1925-29 mieszkał w czasie studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przyszły Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Na tablicy z brązu znajduje się okolicznościowa informacja z pięknymi słowami Jana Pawła II: "Niech pamięć o ks. Prymasie będzie zawsze źródłem odnowy dla Kościoła w Polsce i dla Narodu Polskiego".

Ks. Stefan Wyszyński przebywał w czasie okupacji w Laskach koło Warszawy oraz w pałacu Zamoyskich w Kozłówce na Lubelszczyźnie. W latach 1946-48 był biskupem-ordynariuszem diecezji lubelskiej. Ten fakt upamiętnia epitafium w Archikatedrze Lubelskiej oraz pomnik przedstawiający jego postać, stojący na terenie Kurii Metropolitalnej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przypomnieniem wielkich zasług Prymasa Tysiąclecia jest też pomnik na dziedzińcu KUL, ukazujący go wraz z Papieżem Janem Pawłem II.