Liczba przystanków: 13; długość szlaku: 3,5 km; szacowany czas przejścia: 2-4 godz.

Lublin należy do tych miast Polski, w których przez stulecia mogła rozwijać się swobodnie kultura hebrajska. Bujny rozkwit nauk judaistycznych spowodował, że określano je mianem "Jerozolimy Królestwa Polskiego" oraz "żydowskim Oxfordem". Pierwsze wzmianki o Żydach w Lublinie pochodzą z 2. poł. XV wieku. Prawdopodobnie już wtedy istniała gmina żydowska. W XVI i XVII wieku Lublin był siedzibą Sejmu Czterech Ziem (Waad Arba Aracot), centralnej jednostki samorządowej dla żydów zamieszkujących tereny Królestwa Polskiego. To tu w XVIII w. nauczał i został pochowany Jakub Izaak Horowic – jeden ze współtwórców chasydyzmu polskiego, zwany "Widzącym z Lublina". Miasto rozsławił na całym świecie Izaak Bashevis Singer, laureat literackiej nagrody Nobla, który w jednej ze swoich głośnych powieści pt. "Sztukmistrz z Lublina" ukazał losy żydowskiego bohatera w XIX-wiecznych realiach.

Głównym centrum osadniczym, religijnym i polityczno-administracyjnym lubelskich Żydów były okolice Zamku Lubelskiego, wraz z częścią Starego Miasta. Z biegiem czasu obszar ten zaczęto nazywać mianem dzielnicy żydowskiej.

Eksterminacja narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej wraz z likwidacją całych dzielnic z synagogami i kirkutami sprawiły, że do dzisiaj zachowała się tylko część obiektów świadczących o codziennym życiu, kulturze i obyczajach lubelskich Żydów.

 

 1. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawna dzielnica żydowska
 2. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Widzący z Lublina
 3. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Wzgórze Zamkowe
 4. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawny kompleks synagogalny
 5. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Stary Kirkut
 6. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Nowy Cmentarz Żydowski
 7. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Jeszywas Chachmej Lublin
 8. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawny szpital żydowski
 9. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Bożnica Chewra Nosim
 10. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Pomnik Ofiar Getta
 11. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawna siedziba Centralnego Komitetu Żydów Polskich w Lublinie
 12. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Dawna ochronka dla sierot i starców
 13. Szlak Pamięci Żydów Lublina - Brama Grodzka

 

Szlak Pamięci Żydów Lubelskich jest jedną z tras dostępnych w aplikacji mobilnej "Lublin Stare Miasto". Trwający ok. 2 godziny spacer z audioprzewodnikiem pozwoli Ci bliżej poznać historię lubelskich Żydów. Szlak dostępny jest w polskiej wersji językowej.