pl. Łokietka 3
20-109 Lublin
tel. +48 81 532 60 01
www.mnwl.pl
bramakrakowska@muzeumlubelskie.pl