pl. Łokietka 3
20-109 Lublin
tel. +48 81 532 60 01
www.zamek-lublin.pl
bramakrakowska@mnwl.pl