Lata panowania Jagiellonów były bardzo korzystne dla Lublina. Przywileje, wizyty królów oraz zjazdy szlacheckie zapewniły mieszczanom dostatek, a miastu wyznaczyły zaszczytne miejsce na mapie Korony Królestwa Polskiego. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej upamiętnia jedno z największych dokonań Jagiellonów, jakim było zawarcie Unii Polsko-Litewskiej.

1 lipca 1569 roku w Lublinie została podpisana umowa pomiędzy Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. Powstało nowe państwo, które nazwano Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W myśl postanowień Unii Lubelskiej, miały być wspólne: monarcha, herb, sejm, waluta, polityka zagraniczna i obronna. Zachowano natomiast odrębność skarbu państwa, urzędów, wojska i sądownictwa. Rzeczpospolita Obojga Narodów istniała ponad dwieście lat i była największym, po Cesarstwie Rosyjskim państwem na Starym Kontynencie. W 450 rocznicę wydarzeń, zapraszamy do spotkania z historią świetności naszego miasta i kraju, podczas spaceru Jagiellońskim Szlakiem Unii Lubelskiej

 

  1. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Wzgórze Zamkowe z Kaplicą Trójcy Świętej
  2. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Plac Po Farze
  3. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Kościół oo. Dominikanów pw. św. Stanisława BM
  4. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Kamienica Lubomelskich
  5. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła
  6. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
  7. Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej - Pomnik Unii Lubelskiej na placu Litewskim