Stare Miasto i Wzgórze Zamkowe

Znajdująca się na podwórku przy ulicy Jezuickiej Baszta Półokrągła, nazwywana także Basztą Gotycką jest jedną z najstarszych budowli Lublina. Została zbudowana w XIV wieku z kamienia i cegły. Była częścią murów obronnych wzniesionych przez króla Kazimierza Wielkiego. Drewniane pomosty umożliwiały obrońcom dostęp do strzelnic. ...

Brama Grodzka została zbudowana w 1341 roku, po najeździe Tatarów, za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Strzegła przejścia w obronnych murach miejskich. Pierwotnie miała formę czworoboku opatrzonego hełmem, posiadała dwie kondygnacje z otworami strzelniczymi. W XVI wieku dobudowano przedbramie z attyką. Pod koniec XVIII wieku na polecenie Komisji Dobrego Porządku (Boni Ordinis), Brama została przebudowana w stylu klasycystycznym i pozbawiona cech obronnych. Przebudowę przypominają elementy widoczne od strony Starego Miasta: data MDCCLXXXV oraz monogram SAR (Stanislaus A ...

Brama Krakowska to jeden z architektonicznych symboli Lublina. Jest skierowana w stronę historycznego traktu, który prowadził do ówczesnej stolicy państwa – Krakowa, stąd jej nazwa. ...

Pierwotnie była to baszta w murach miejskich, z furtą prowadzącą z zamku do kościoła farnego. Po powołaniu w XVI wieku grupy mansjonarzy - duchownych, których głównym zadaniem było śpiewanie psalmów w określonych intencjach - zaistniała potrzeba znalezienia dla nich budynku położonego jak najbliżej kościoła. Podjęto decyzję o przydzieleniu im baszty, którą nadbudowano. Po zlikwidowaniu instytucji mansjonarii, budynek pełnił funkcję kamienicy mieszkalnej. ...

Pierwotnie mieściła się tu plebania kościoła pw. św. Michała Archanioła. Budynek został wzniesiony na początku XVII wieku w miejscu dawnej plebanii, która spłonęła podczas wielkiego pożaru miasta w roku 1575. W budynku zachowały się polichromie pochodzące z XVII i XVIII wieku. Po rozebraniu kościoła farnego w 1853 roku, władze carskie skonfiskowały majątek i budynek przeszedł na własność Skarbu Państwa. ...

Kamienicę Konopniców śmiało można nazwać najpiękniejszą w Lublinie. Pomalowana na błękitny kolor, z imponującą attyką, bogatymi zdobieniami rzeźbiarskimi i boniowaniem zachwyca turystów, malarzy i fotografików. Jest jednym z symboli architektonicznych miasta. ...

Jest jedną z najciekawszych kamienic Starego Miasta. Na fragmencie renesansowego portalu widnieje gmerk Zadora, herbu właścicieli kamienicy Lubomelskich, pochodzący z 1540 roku. W 1996 roku odkryto w niej cenne polichromie, które przedstawiają widok średniowiecznego miasta. W piwnicach, gdzie dawniej mieściła się winiarnia, zachowały się renesansowe malowidła o tematyce świeckiej, będące pochwałą "życia uciesznego", ozdobione sentencjami w języku łacińskim i niemieckim. Renesansowe malowidła można oglądać w Piwnicy pod Fortuną, więcej informacji na&n ...

Kamienica zwana Ślusarzowską została zbudowana w 1526 roku, w miejscu drewnianego domu, którego właścicielem był Maciej Materna. W 1540 roku została przebudowana przez następnego właściciela Wojciecha Ślusarza. Podczas pożaru Lublina w 1575 roku została częściowo zniszczona. Kolejny właściciel, Bartłomiej Helt, w 1588 roku dobudował drugie piętro. Architektem był sam Rudolf Negroni, słynny architekt włoskiego pochodzenia. Drugie piętro zwane było deputackim, służyło na stancje dla delegatów Trybunału Koronnego. ...

Stojąca na Wzgórzu Zamkowym Kaplica Trójcy Świętej jest unikatowym przykładem zespolenia gotyckiej architektury z rusko-bizantyjskimi freskami. To jeden z najcenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. ...

Jednym z najważniejszych zabytków Lublina jest kościół i klasztor oo. Dominikanów. Zakon przybył do Lublina w latach trzydziestych XIII wieku. W 1342 roku, po najeździe Tatarów, z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego, w miejscu starego, drewnianego, został wybudowany ceglany, gotycki, jednonawowy kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. ...