Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie funkcjonował od października 1941 r. do lipca 1944 r. W tym czasie pochłonął prawdopodobnie 80 tys. ofiar. W listopadzie 1944 r., w miejscu dawnego obozu utworzono Państwowe Muzeum na Majdanku, pielęgnujące pamięć o ofiarach okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej.

 

ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin
tel. 81 710 28 33
www.majdanek.eu
centrum@majdanek.eu