Pierwotnie była to baszta w murach miejskich, z furtą prowadzącą z zamku do kościoła farnego. Po powołaniu w XVI wieku grupy mansjonarzy - duchownych, których głównym zadaniem było śpiewanie psalmów w określonych intencjach - zaistniała potrzeba znalezienia dla nich budynku położonego jak najbliżej kościoła. Podjęto decyzję o przydzieleniu im baszty, którą nadbudowano. Po zlikwidowaniu instytucji mansjonarii, budynek pełnił funkcję kamienicy mieszkalnej.

Do dziś nad drzwiami wejściowymi zobaczyć można tympanon z płaskorzeźbą Jezusa Chrystusa. Natomiast część domu, która znajduje się w miejscu dawnych murów obronnych, została celowo pomalowana ceglanym kolorem.