Przy ulicy Archidiakońskiej 5 stoi niewielka XVI wieczna kamienica z bardzo ciekawą historią. Kamienicę zwano kiedyś Małym Ratuszkiem. Nazwa ta wiąże się z faktem, że od roku 1763, na czas funkcjonowania Trybunału Koronnego w Lublinie, odbywały się w niej posiedzenia Rady Miejskiej. Nad wejściem do budynku wykonano niezwykle dekoracyjne sgraffiti herbu Lublina.

W XVIII wieku kamienica stanowiła własność Seweryna Krasiewicza. Na przełomie XIX i XX właścicielami była rodzina Zalewskich. W okresie międzywojennym mieściła się tutaj drukarnia należąca do Wiktora Świetlickiego.