Działalność TPST ma na celu popularyzowanie wśród społeczeństwa zamiłowania do sztuk pięknych, upowszechnianie kultury w Lublinie. Przy Bramie Grodzkiej na Starym Mieście organizowane są wystawy członków Towarzystwa oraz zaproszonych artystów. Ekspozycje najczęściej dotyczą malarstwa, rzeźby, instalacji, fotografii oraz gobelinu. Część wernisaży urozmaicają koncerty muzyczne. 

ul. Grodzka 34/36
20-112 Lublin

+48 81 532 28 31
www.tpsp-lublin.pl
tpsp.lublin@gmail.com