Nadzorowana przez Centrum Spotkania Kultur, jedyna taka, plenerowa galeria w Lublinie. Poprzez swoją formę ma zachęcać mieszkańców do aktywniejszego udziału w kulturze. Galeria funkcjonuje od 2014 r. Kuratorem i inicjatorem wystaw jest profesor Leszek Mądzik, reżyser teatralny, scenograf, założyciel Sceny Plastycznej KUL. Zapraszamy na spacer wzdłuż Ogrodu Saskiego.


al. Racławickie - Ogród Saski

Centrum Spotkania Kultur
Plac Teatralny 1
20-029 Lublin

+48 81 441 56 70
www.spotkaniakultur.com