Przy ul. Grodzkiej 11 znajduje się budynek dawnej plebanii kościoła farnego. Po 1870 roku mieściły się w nim biura gminy wyznaniowej żydowskiej oraz przytułek dla żydowskich dzieci i starców - tzw. Ochronka.

24 marca 1942 roku, podczas likwidacji getta, rozstrzelano wychowanków sierocińca, starców oraz opiekunki, które nie chcąc opuścić dzieci, dobrowolnie zdecydowały się na śmierć.