Kościół zbudowano w l. 1412–1426 dla zakonu brygidek jako wotum dziękczynne króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem, przepowiedziane przez św. Brygidę. Posiada ponad 70 obiektów ruchomych lub stałych – wyrobów dawnego rzemiosła artystycznego.

ul. Narutowicza 6
20-004 Lublin
+48 81 525 88 31 w. 28
+48 81 794 417 541
www.pobrygidkowski.pl/zabytki
powizytkowski@kuria.lublin.pl