Niemiecki obóz koncentracyjny pod nazwą Konzentrationslager Lublin (KL Lublin), nazywany potocznie Majdankiem, powstał na mocy decyzji Heinricha Himmlera. Miał stanowić rezerwuar darmowej siły roboczej dla realizacji planów budowy imperium germańskiego na Wschodzie. Usytuowany został na tuż za południowo-wschodnią granicą Lublina, przy drodze wiodącej do Zamościa i Lwowa, na terenie wsi Majdan Tatarski. Zajmował powierzchnię 270 ha.

Obóz funkcjonował od października 1941 r. do lipca 1944 r. Więźniowie pochodzili  z ok. 30 państw. Dominowali obywatele Polski (głównie Polacy i Żydzi), Związku Radzieckiego oraz Czechosłowacji (Żydzi). Poza Żydami i Polakami najliczniejszymi grupami narodowościowymi byli Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. Więźniowie umierali w następstwie tragicznych warunków bytowych, ginęli w egzekucjach, mordowani byli w komorach gazowych. Spośród około150 tysięcy więźniów, którzy przeszli przez Majdanek, życie straciło około 78 tysięcy osób. Zwłoki palone były na stosach spaleniskowych oraz w krematorium. Tragiczna historia Majdanka dobiegła końca 23 lipca 1944 roku, po wkroczeniu do Lublina Armii Czerwonej.

Po wyzwoleniu na terenie Majdanka zorganizowano obóz NKWD dla aresztowanych członków polskiego Państwa Podziemnego. W barakach byłego obozu przetrzymywano także przez pewien czas wziętych do niewoli żołnierzy niemieckich. 


Kontakt:

ul. Droga Męczenników Majdanka 67
20-325 Lublin
tel. 81 710 28 33
www.majdanek.eu
centrum@majdanek.eu