Śródmieście

Okazała Archikatedra Lubelska to obowiązkowy punkt zwiedzania Lublina. Jest to dawny kościół jezuicki, wybudowany w latach 1586-1604, według projektu włoskich architektów Jana Marii Bernardoniego i Józefa Bricciego, w stylu barokowym. Kościół wzorowany był na rzymskiej świątyni jezuickiej Il Gesu. W 1604 roku kościół został konsekrowany przez biskupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego i otrzymał wezwanie Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty. Wraz z kościołem, jezuici wybudowali kolegium, których budynki niegdyś otaczały dzisiejszy plac Katedralny. Po po ...

Cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego jest jednym z symboli dawnego wielokulturowego Lublina. Stojący nieopodal na wzgórzu Czwartek katolicki kościół pw. Św. Mikołaja oraz nieistniejąca już synagoga Maharszala tworzyły symboliczny trójkąt trzech wyznań. Jest też drugą, po katolickiej katedrą w Lublinie. ...

Dawny gmach Kasy Przemysłowców Lubelskich, przy ul. Krakowskie Przedmieście 56, obecnie IBB Grand Hotel Lublinianka, wzniesiono z inicjatywy lubelskich przedsiębiorców. Budynek powstał w rekordowym czasie 17 miesięcy według projektu Gustawa Landau Gutentegera. Został oddany do użytku w 1900 r. ...

Okazały, klasycystyczny gmach, jakim jest Dom Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego został wybudowany w latach 1924-1933. Projektantem był major Wojska Polskiego Mieczysław Dobrzański. Ciekawostką jest fakt, że jako budulec wykorzystano cegłę pochodzącą z rozbiórki prawosławnego soboru pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, który niegdyś znajdował się na Placu Litewskim. Uroczyste otwarcie Domu Żołnierza, miało miejsce w 1933 roku. ...

Zbudowany w latach 1865-1867 w stylu eklektycznym gmach, stanowi replikę Hotelu Europejskiego w Warszawie. Projektantem był Ludwik Szamota. Lubelski hotel miał zawsze opinię bardzo eleganckiego, nowoczesnego, świetnie wyposażonego i znakomicie obsługiwanego obiektu. Na podstawie testamentu rodziny Michelsonów stał się własnością Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności. Po zniszczeniach II wojny światowej gmach odbudowano, zachowując jego dawny wygląd. ...

KUL jest najstarszą uczelnią Lublina i jednym z najwcześniej powstałych uniwersytetów w Polsce. Został powołany w 1918 r. z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego, który był jego  pierwszym rektorem. Uczelnia  swą siedzibę znalazła w dawnym klasztorze dominikanów obserwantów (przekształconym w czasach zaborów w koszary i znacznie przebudowanym).  Koszary (tzw. Świętokrzyskie - od wezwania kościoła) znajdowały się tutaj  do początku  lat 20. XX wieku, kiedy to budynki oddano w użytkowanie nowo powstałej uczelni, która mieści się tam do dziś. ...

Na rogu ulic Żołnierzy Niepodledłej i Ewangelickiej znajduje się największy we wschodniej Polsce zbór ewangelicko-augsburski. Parafia swoim zasięgiem obejmuje całe województwo lubelskie. ...

Kościół i klasztor wzniesiono dla zakonu bernardynów z fundacji mieszczan w latach 1473–1495. Przebudowa, wykonana według projektu muratorów Rudolfa Negroniego i Jakuba Balina w 1. połowie XVII w., wywarła decydujący wpływ na kształtowanie się renesansu lubelskiego. Świątynia stała się wzorcem powielanym w kolejnych realizacjach na terenie miasta i regionu. ...

Budowę klasztoru karmelitanek bosych wraz z kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP rozpoczęto w 1646 r., lecz wkrótce ją przerwano. Świątynia została ukończona dopiero w 1721 r. według projektu G. Spazzia i F.A. Mayera, nadwornych architektów Elżbiety Sieniawskiej. ...

Budynek, w którym obecnie mieści się seminarium duchowne był pierwotnie renesansowym pałacem wybudowanym na początku XVII wieku dla Bernarda Suchorabskiego. ...