Brama Grodzka w Lublinie nazywana była również Bramą Żydowską - stanowiła bowiem umowną granicę między miastem chrześcijańskim w obrębie murów, a dzielnicą żydowską. Dziś mieści się tam stała wystawa „Lublin. Pamięć Miejsca”, poświęcona historii przedwojennego miasta oraz jego mieszkańców.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” przybliża zwiedzającym historię lubelskich Żydów. Znajdują się tam bogate zbiory zdjęć, nagrań wspomnień dotyczących Lublina, dokumentów opisujące dawne ulice, domy i konkretne osoby, a także makieta średniowiecznego miasta. Ekspozycja jest podzielona na trzy części – pierwsza opowiada o mieście żydowskim do 1939 r., druga upamiętnia Żydów zamordowanych w czasie Zagłady, a trzecia prezentuje historię Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Zwiedzanie z przewodnikiem (także w języku angielskim) jest możliwe w wyznaczonych godzinach, od poniedziałku do piątku. Bilety są dostępne do zakupu przez www.bilety.teatrnn.pl lub osobiście w Centrum Informacji Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”.

Dostępne są także bilety abonamentowe umożliwiające zwiedzanie czterech miejsc z oferty: wystawy „Lublin. Pamięć miejsca” w Bramie Grodzkiej, Domu Słów - Izby Drukarstwa, Lubelskiej Trasy Podziemnej oraz Piwnicy pod Fortuną

 

ul. Grodzka 21
20-112 Lublin
tel. 81 532 58 67
www.teatrnn.pl
www.bilety.teatrnn.pl
teatrnn@tnn.lublin.pl