czerwony; długość 72 km

Przebieg: Lublin (Sławinek, k. Muzeum Wsi Lubelskiej) – Dąbrowica – Motycz – Wojciechów – Nowy Gaj - Nałęczów – Wąwolnica – Kębło – Rąblów – Kazimierz Dolny 

Szlak wiedzie przez urozmaicony krajobrazowo obszar Płaskowyżu Nałęczowskiego. Turysta rowerowy będzie zachwycony atrakcyjnością trasy oraz mijanych miejscowości. Nagrodą za wysiłek jest dotarcie do przepięknego Kazimierza Dolnego i Małopolskiego Przełomu Wisły.

Większość trasy poprowadzono drogami o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Tylko kilka krótkich odcinków to drogi polne lub leśne.