Piesze szlaki terenowe

Znaki: żółta muszla na niebieskim tle, Dystans: 135 km Przebieg: Lublin (Stare Miasto, Kościół oo. Dominikanów) – Głusk – Strzyżewice - Kraśnik – Gościeradów – Annopol Transgraniczny szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela przebiega także przez Lublin. Lubelski odcinek ma swój początek przy jednym z najstarszych kościołów w mieście - Bazylice oo. Dominikanów pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika. Droga przebiega wzdłuż dawnych szlaków handlowych na Ruś oraz tzw. Kolein Jagiełły łączących Wilno z Krakowem. Szlak łączy kościoły i ...

Szlak wiedzie śladami dziedzictwa Żydów z Polski południowo-wschodniej i obejmuje 27 miejscowości z terenu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na trasie nie mogło zabraknąć Lublina, zwanego „Jerozolimą Królestwa Polskiego”. Więcej informacji... ...

niebieski, długość 31 km Przebieg: Lublin (Sławinek, k. Muzeum Wsi Lubelskiej) - Marysin - Jakubowice Konińskie - Dys - Ciecierzyn - Pliszczyn - Łysaków - Rudnik - Lublin (Ponikwoda) Szlak umożliwia poznanie malowniczych terenów położonych na zachód, północ i płn.- wsch. od Lublina. Duża część trasy wiedzie przez Obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Ciemięgi". Po drodze można zwiedzić m.in.: XVI-wieczny, odrestaurowany dwór obronny w Jakubowicach Konińskich oraz późnorenesansowy kościół parafialny z XVII w. w Dysie. ...

żółty, długość 0,9 km Został wyznaczony na obszarze Muzeum Wsi Lubelskiej. Na szlaku znajduje się wiele interesujących obiektów  architektury drewnianej: chałup, stodół, młynu, dworu, kościoła czy cerkwi. ...

zielony, długość 43 km Przebieg: Lublin (Zalew Zemborzycki) - Las Dąbrowa - Prawiedniki - Las Mętowski - Las Krępiecki - Wierzchowiska - Mełgiew Podzamcze – Minkowice PKP Duże walory rekreacyjno - przyrodnicze umożliwiają poznanie zachodniego brzegu Zalewu Zemborzyckiego, doliny Bystrzycy oraz ciekawych obszarów leśnych na Płaskowyżu Świdnickim. Na trasie znajduje się rezerwat leśny Wierzchowiska, chroniący żyzny, stary las grądowy z wiekowymi dębami szypułkowymi. Na uwagę zasługują zespoły dworsko-pałacowe w Wierzchowiskach oraz Mełgwi. ...

czerwony, długość 89 km Przebieg: Lublin (Majdanek) - Wilczopole - Piaski - Biskupice - Trawniki - Pawłów - Chełm Trasa prowadzi przez bardzo zróżnicowane krajobrazowo i przyrodniczo tereny Wyżyny Lubelskiej i Polesia Wołyńskiego. Wędrówka przez lasy, pola, łąki oraz wzgórza z rozległymi widokami z pewnością dostarczy wielu wrażeń. Po drodze mijamy m. in.  zespoły dworskie w Kawęczynie, Piaskach, Brzezicach, Kaniem i Trawnikach. Meta znajduje się w Chełmie – „mieście wschodu wartym zachodu”. ...

czerwony, długość 61 km Przebieg: Lublin (Muzeum Wsi Lubelskiej) - Motycz - Las Radawiec - Palikije - Wojciechów - Nałęczów - Wąwolnica - Rąblów - Skowieszynek - Kazimierz Dolny Szlak prowadzi dolinami Czechówki, Bystrej i Grodarza nad Wisłę. Żywy, zmieniający się krajobraz lessowy Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz historyczne miejscowości stanowią o dużej atrakcyjności trasy, szczególnie na obszarze Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. ...