Znaki: Bez oznaczenia, przy poszczególnych punktach znajdują się tablice informacyjne

Wiek XVI i XVII były dla Lublina przełomowe. Wielki pożar w 1575 roku, który niemal całkowicie zniszczył miasto, oraz rozwój kontrreformacji spowodowały napływ do Lublina licznej grupy muratorów włoskich. Powstające i przekształcane budowle otrzymywały szereg wspólnych cech architektonicznych takich jak: smukła bryła, jednonawowy plan, węższe od nawy i zakończone półkoliście prezbiterium w kościołach, bezwieżowa fasada, sklepienie kolebkowe z lunetami ozdobione sztukateriami, tynkowane ściany, fasada z ozdobnym szczytem, ornamenty okuciowe. W literaturze naukowej osobny typ architektoniczny budowli sakralnych powstających na Lubelszczyźnie w 1. połowie XVII wieku i posiadających wspólne cechy wyodrębnił Władysław Tatarkiewicz. Termin "renesans lubelski" został wprowadzony do historii sztuki w 1. połowie XX wieku. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalną architekturą Lublina i okolic! Życzymy wspaniałych, estetycznych przeżyć!

 


Pozostałe obiekty "Szlaku Renesansu Lubelskiego", znajdujące się na terenie Lubelszczyzny, można odnaleźć na stronie: www.lubelskietravel.pl
    

 

 1. Kościół pw. Św. Ducha
 2. Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła
 3. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
 4. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
 5. Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
 6. Kościół pw. św. Mikołaja
 7. Cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego
 8. Kościół pw. św. Agnieszki
 9. Kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych
 10. Kościół pw. św. Wojciecha
 11. Kościół oo. Dominikanów pw. św. Stanisława BM