Znaki: przy poszczególnych punktach znajdują się tablice informacyjne w języku polskim i angielskim

Renesans Lubelski jest unikalnym typem architektonicznym wykształconym na terenach województwa lubelskiego na przełomie XVI/XVII w. Łączy w sobie gotyk z elementami renesansu włoskiego i niderlandzkiego, które pojawiły się wraz z architektami zapraszanymi licznie przez miejscową arystokrację. Budowle w typie renesansu lubelskiego charakteryzują się smukłością i lekkością bryły oraz wspaniałymi detalami architektonicznymi w postaci sterczynowych szczytów, bogato zdobio­nych gzymsów i pilastrów oraz stiukowych dekoracji na kolebkowych sklepieniach. Architektura ta rozprzestrzeniła się na terenach Polski wschodniej, obejmując przede wszystkim Galicję oraz zachodnią Ukrainę i Litwę. Jest przykładem koegzystencji i wzajemnego oddziaływania inspiracji ze wschodniej i zachodniej Europy na tych terenach.

W literaturze naukowej osobny typ architektoniczny budowli sakralnych powstających na Lubelszczyźnie w 1. połowie XVII wieku i posiadających wspólne cechy wyodrębnił Władysław Tatarkiewicz. Termin renesans lubelski został wprowadzony do historii sztuki w 1. połowie XX wieku. Zapraszamy do zapoznania się z oryginalną architekturą Lublina i okolic! Życzymy wspaniałych, estetycznych przeżyć!

 
Pozostałe obiekty "Szlaku Renesansu Lubelskiego", znajdujące się na terenie Lubelszczyzny, można odnaleźć na stronie: www.lubelskietravel.pl
    

 

 1. Kościół pw. Św. Ducha
 2. Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła
 3. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
 4. Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
 5. Kościół pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
 6. Kościół pw. św. Mikołaja
 7. Cerkiew prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego
 8. Kościół pw. św. Agnieszki
 9. Kościół pw. MB Wspomożenia Wiernych
 10. Kościół pw. św. Wojciecha
 11. Kościół oo. Dominikanów pw. św. Stanisława BM