Funkcjonuje w ramach Centrum Kultury w Lublinie. Jej twórcy starają się przedstawić sztukę współczesną za pomocą nowych form. "Biała" prowadzi swoje archiwum, zawierające dokumentacje wystaw, publikacje o sztuce, pisma artystyczne i filmy; publikuje również katalogi. W Galerii zorganizowano ok. 400 wystaw i spotkań, a także szereg projektów, m.in. Młode Forum Sztuki, Nowe przestrzenie sztuki lat 90-tych, Podwórko sztuki.


ul. Peowiaków 12
20-016 Lublin

+48 81 466 61 39
www.biala.art.pl
biala@ck.lublin.pl