Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej

Wieloma udogodnieniami dysponuje informacja turystyczna w Lublinie. Dostęp do budynku ułatwia wystawiany podjazd, który pozwala pokonać niski schodek. Przy drzwiach jest także zamontowany dzwonek, którym w razie potrzeby można przywołać pracownika ośrodka. Dla osób niewidomych oraz słabo widzących dostępna jest tablica tyflograficzna przedstawiająca plan Starego Miasta i podstawową informację turystyczną tego obszaru. LOITiK oferuje także wydawnictwa tyflograficzne na temat Lublina i województwa, zawierające plany miast, regionu i całego kraju, oraz informacje na temat atrakcji turystycznych Lubelszczyzny (dostępne do bezpłatnego wypożyczenia lub wglądu na miejscu). Istnieje możliwość wypożyczenia audioprzewodników w kilku wersjach językowych. W ofercie znajdują się magnesy i figurki przedstawiające najważniejsze zabytki miasta, które umożliwiają poznanie dotykowe. Personel posługuje się językiem migowym w stopniu podstawowym (ukończony kurs PJM).

www.lublintravel.pl


Muzeum Narodowe

Muzeum Narodowe oferuje szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Do budynku, od strony al. Tysiąclecia, kieruje podjazd, dostępne są także specjalnie wydzielone miejsca parkingowe. Na parterze Muzeum znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępne są podjazdy i windy ułatwiające osobom na wózkach dostęp do poszczególnych poziomów obiektu. Do Kaplicy Trójcy Świętej można dostać się po rampie, którą wystawiają pracownicy muzeum. Jedynie Donżon, ze względu na bariery architektoniczne i konserwatorskie, nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto, Muzeum wypożycza audioprzewodniki z pętlą indukcyjną, wygodne dla osób niedosłyszących używających aparatów słuchowych, zaś w holu prezentowany jest film tłumaczony na język migowy. W kasie dostępne są audioprzewodniki z audiodeskrypcją, oraz materiały tyflograficzne. Na wystawie archeologicznej dostępne są repliki eksponatów, które można poznać dotykowo.

Informator w wersji PDF - Muzeum Narodowe bez barier
www.mnwl.pl


Archikatedra

Archikatedra to kolejne interesujące miejsce na turystycznej mapie Lublina, dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wjazd do budynku umożliwia podjazd znajdujący się z boku schodów, zaś poruszanie się po katedrze nie stanowi większego problemu dla osoby na wózku inwalidzkim. Przed świątynią znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

www.archikatedra.kuria.lublin.pl


Dom Słów - Izba Drukarstwa

Dom Słów to miejsce, gdzie można dowiedzieć się wiele na temat lubelskich drukarni oraz dowiedzieć się jak wyglądała praca drukarza. Co ciekawe, większość eksponatów znajdujących się w muzeum można poznać dotykowo.

www.teatrnn.pl/domslow/


Ogród Botaniczny

Większość alejek w Ogrodzie Botanicznym pozwala na komfortowe korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnością ruchową. Ponadto po uprzedniej rezerwacji możliwe jest  zwiedzanie z przewodnikiem dla grup zorganizowanych z dysfunkcjami wzroku. Podczas takiego spaceru szczególnie podkreślane są elementy oddziałujące na zmysł dotyku, smaku oraz powonienia.

www.umcs.pl/pl/ogrod-botaniczny


Muzeum Wsi Lubelskiej

Z racji charakteru Muzeum poruszanie się po jego terenie może być momentami nieco utrudnione dla osób poruszających się na wózkach. Po wcześniejszym uprzedzeniu, Muzeum Wsi Lubelskiej może wyznaczyć pracownika jako asystenta osoby niepełnosprawnej. W budynku Ratusza z Głuska znajdują się toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Muzeum dysponuje także audioprzewodnikami. Dostępne są także makiety muzeum oraz odlewy z brązu pięciu obiektów znajdujących się na jego terenie.

www.skansen.lublin.pl


Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie Muzeum znajdują się toalety przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Centrum Obsługi Zwiedzających oraz Barak nr 62 (wystawienniczy) są w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Część personelu przeszła szkolenie z zakresu oprowadzania osób niepełnosprawnych. Organizowane są zajęcia dla grup słabo słyszących. Zwiedzanie terenu Muzeum przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich jest możliwe, jednak może być częściowo utrudnione (schodki, wysokie progi oryginalnych zabudowań, żwir). Obiekt posiada miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Dla osób z dysfunkcjami wzroku uczestniczących w zajęciach edukacyjnych przygotowano makiety Pomnika-Bramy, Mauzoleum, oraz Kolumny Trzech Orłów, umożliwiające poznanie ich brył przez dotyk.

www.majdanek.eu


Centrum Spotkania Kultur

Nowoczesne Centrum Spotkania Kultur jest przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Dostępu do budynku nie utrudniają bariery architektoniczne. W środku znajdują się windy, którymi można dostać się na każdy z poziomów. W budynku są także sanitariaty dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażone w system przyzywowy.

www.spotkaniakultur.com


PTTK

Wśród lubelskich przewodników jest również osoba znająca język migowy.

www.bortpttklublin.pl


Transport

Poruszanie się po mieście osobom niepełnosprawnym ułatwia Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne www.mpk.lublin.pl/ oferując autobusy niskopodłogowe oraz korporacje taksówkarskie, np. Damel Taxi www.taxiwlublinie.com

Przewodnik po dobrach kultury województwa lubelskiego ze szczególnym uwzględnieniem ich dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności: www.muzea.ngo24.eu

Podczas spaceru po centrum Lublina można także napotkać obiekty możliwe do poznania dotykowego, takie jak makieta XVI-wiecznego Lublina na Placu Łokietka, model dawnego kościoła farnego, znajdujący się na murku przy placu Po Farze, model kościoła i klasztoru oo. dominikanów, gmerk Zadora na fasadzie kamienicy Lubomelskich przy Rynku 8, czy fontanna z koziołkiem stojąca na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ul. Wróblewskiego.