Szlaki miejskie

Liczba przystanków: 7; długość szlaku: 2 km; szacowany czas przejścia: 2 godz. Lata panowania Jagiellonów były bardzo korzystne dla Lublina, a okres ten często określany jest jako złoty wiek miasta. Przywileje, wizyty królów oraz zjazdy szlacheckie zapewniły mieszczanom dostatek, a miastu wyznaczyły zaszczytne miejsce na mapie Korony Królestwa Polskiego. W Lublinie organizowano wówczas liczne jarmarki, które przyciągały kupców z wielu krajów. Dogodne położenie sprawiało, że często załatwiano tu także sprawy natury politycznej. To właśnie tu odbywały się negocja ...

Liczba przystanków: 13; długość szlaku: 3,5 km; szacowany czas przejścia: 2-4 godz. Lublin należy do tych miast Polski, w których przez stulecia mogła rozwijać się swobodnie kultura hebrajska. Bujny rozkwit nauk judaistycznych spowodował, że określano je mianem "Jerozolimy Królestwa Polskiego" oraz "żydowskim Oxfordem". Pierwsze wzmianki o Żydach w Lublinie pochodzą z 2. poł. XV wieku. Prawdopodobnie już wtedy istniała gmina żydowska. W XVI i XVII wieku Lublin był siedzibą Sejmu Czterech Ziem (Waad Arba Aracot), centralnej jednostki samorządowe ...

Liczba przystanków: 19, Szacowany czas przejścia: 3 - 4 godz. Lublin jest miastem, w którym urodziły się, mieszkały, tworzyły lub realizowały swoje misje zawodowe i społeczne znane osoby - nie tylko polskiej narodowości. Nie wszystkie z nich były związane z Lublinem przez całe życie, jednak egzystencja w murach Koziego Grodu odbijała się zawsze w ich pracy, twórczości, podejmowanej tematyce, filozofii. Tworząc ten szlak turystyczny, przypominamy najsławniejsze i najbardziej znane postacie historyczne, których życie i działalność utożsamiane są z naszym mia ...

Liczba przystanków: 21, Szacowany czas przejścia: 2 - 4 godz. Lublin, największe miasto na wschód od Wisły, o bardzo ciekawej historii. Od początków osadnictwa do uzyskania praw miejskich w 1317 roku upłynęło ponad siedem stuleci. Niemalże dokładnie taki sam przedział czasowy dzieli Lublin od uzyskania aktu lokacyjnego do czasów współczesnych. W Lublinie możemy podziwiać zabytki architektury - od romańskiej do współczesnej. Szczególną uwagę przyciągają piękne świątynie o cechach stylu renesansu lubelskiego oraz zdobne kamienice z okresu odrodzenia. Najwa ...

Liczba przystanków: 13, Szacowany czas przejścia: 2 - 4 godz. Położenie Lublina na pograniczu kulturowym wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa, a także na ważnych szlakach handlowych, które istniały tu już we wczesnym średniowieczu, sprawiło, że przez wieki miasto odznaczało się wielokulturowością. Jego mieszkańcy wyznawali różne religie, a znaczna ich część posługiwała się odmiennymi językami. W społeczeństwo Lublina wtopili się Rusini, Niemcy, Żydzi, Ormianie, Turcy a także Francuzi, Szkoci, Grecy, Holendrzy i Anglicy. ...

Znaki: przy poszczególnych punktach znajdują się tablice informacyjne w języku polskim i angielskim Renesans Lubelski jest unikalnym typem architektonicznym wykształconym na terenach województwa lubelskiego na przełomie XVI/XVII w. Łączy w sobie gotyk z elementami renesansu włoskiego i niderlandzkiego, które pojawiły się wraz z architektami zapraszanymi licznie przez miejscową arystokrację. Budowle w typie renesansu lubelskiego charakteryzują się smukłością i lekkością bryły oraz wspaniałymi detalami architektonicznymi w postaci sterc ...

Dystans: ok. 2 km Z Lublinem wiąże się wiele ciekawych legend. Jeśli chcesz się dowiedzieć skąd wzięła się nazwa naszego miasta, o czym śnił Leszek Czarny i w jakich sytuacjach pieje kogucik ze szczytu Wieży Trynitarskiej, ten szlak jest właśnie dla Ciebie. ...

Trasa Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych obejmuje miejsca w Lublinie związane z działalnością polskiego podziemia niepodległościowego oraz aparatem represji, ustanowionym po II wojnie światowej przez okupanta sowieckiego. Zachęcamy do odwiedzenia współczesnych miejsc martyrologii oraz uczczenia w ten sposób pamięci pomordowanych. Przy poszczególnych punktach szlaku znajdują się tablice informacyjne. Na przejście całej trasy należy przeznaczyć jeden dzień. ...

Znaki: niebieskie; Dystans: 4,5 km Szlak leży na Wyżynie Lubelskiej - w granicach Miasta Lublin, na dawnym terenie wsi królewskiej Zemborzyce założonej w 1364 roku. Rozpoczyna się przy ul. Krężnickiej na końcowym przystanku linii autobusu nr 8. Dalej zaś biegnie przez most na rzece Nędznicy i wchodzi w las Rudki, który cechuje się dużym zróżnicowaniem krajobrazu leśnego, od lasu bagiennego po las wydmowy. Następnie przebiega przez miejsce, na którym niegdyś stał dom rekolekcyjny fundacji księdza Mysakowskiego. Ostatnim świadkiem istnienia tej budowli jest jedyny oc ...