Na rogu ulic Żołnierzy Niepodledłej i Ewangelickiej znajduje się największy we wschodniej Polsce zbór ewangelicko-augsburski. Parafia swoim zasięgiem obejmuje całe województwo lubelskie.

Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej został wzniesiony w latach 1785 – 1788 według projektu Fryderyka Augusta Zylcherta, na mocy przywileju króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami świątynię wybudowano w „odpowiedniej” odległości 800 metrów od najbliższego kościoła katolickiego. Jest to prosta, jednonawowa świątynia w stylu klasycystycznym - co jest typowe dla protestanckich kanonów. Wyposażenie kościoła pochodzi z Piask Luterskich (trasa Lublin – Zamość) skąd przeniesiono tu parafię. Na uwagę zasługuje barokowa ambona oraz ołtarz z obrazem z ok. 1628 r. przedstawiający Ostatnią Wieczerzę i Ukrzyżowanie.

Interesujący jest zbiór tablic nagrobnych poświęconych zasłużonym obywatelom Lublina. Odnajdziemy tu nazwiska m in. Henryka i Edwarda Krausse czy Augusta Vettera. Przed Kościołem znajduje się niewielki cmentarz z zabytkowymi nagrobkami znanych lubelskich ewangelików.